Elegir grupo

KCN Comunicación

Pack 10 patrocinios KCN –  1600€

KCN Construcción

KCN Construcción  – Cuota Anual –  350€

Patrocinio / Presentación KCN Construcción – 150€

KCN Kryptocultura

KCN Kryptocultura  – Cuota Anual –  350€

Patrocinio / Presentación KCN Kryptocultura – 150€

KCN Salud

KCN Salud  – Cuota Anual –  350€

Patrocinio / Presentación KCN Salud – 150€

KCN Speakers

KCN Speakers – Cuota Anual –  350€